Kinderen groep 3 enthousiast over het Weerribben-Wiedenriet

Steenwijkerland, 11 maart 2021. Leerlingen uit groep 3 van de basisscholen Eben Haëzer uit Sint-Jansklooster en De Wegwijzer uitSteenwijk krijgen les over riet van natuurgids Jaap Kaspers. De leerlingen zouden eigenlijk op excursie gaan naar Nationaal Park Weerribben-Wieden, maar nu zij niet het rietland op mochten, kwam het riet naar hen! 

De rietteelt in het unieke Nationaal Park Weerribben-Wieden is een eeuwenoud ambacht met een duurzame toekomst: riet als natuurlijk bouwmateriaal blijft ook in de toekomst van waarde. Daarom is het belangrijk dat kinderen leren over dit bijzondere en duurzame product. 

Ademloos luisteren

Tijdens de les vertelt natuurgids Jaap Kaspers over hoe riettelers riet maaien en snijden, en hoe dit riet gebundeld wordt gebruikt als dakbedekking. Tijdens de les kregen alle kinderen een eigen rietstengel met pluim en hebben ze deze met een loep onderzocht. “Het was zeer geslaagd, voor zowel de kinderen als de leerkrachten. Ik vond het zelf ook heel leuk om te doen. Heerlijk verhaal verteld over de rietteler en de kinderen luisterden ademloos, weer als vanouds”, aldus Jaap Kaspers.

Samenwerking

Projectleider Willemijn Zwart: “Toen de kinderen niet naar het riet konden gaan, hebben we alles op alles gezet om toch het riet naar de klas te halen. Dankzij de fijne samenwerkingen binnen dit project is dat gelukt. Hulde aan Nationaal Park Weerribben-Wieden, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer én natuurgids Jaap Kaspers van onderwijsstichting Florion. Deze pilot smaakt naar meer!”

Leerlijn duurzame ambachten

De leerlijn van het project bestaat uit vier blokken. In groep 1/2 gaat het over sloten en plassen, in groep 3/4 gaat het over riet, in groep 5/6 gaat het over de punterbouw en in groep 7/8 gaat het over de toekomst van de ambachten. Op deze manier komen leerlingen vier keer in aanraking met het thema duurzame ambachten, waardoor zij in een doorgaande lijn een positieve attitude, maar ook de kennis en vaardigheden voor een duurzame toekomst van deze ambachten meekrijgen.

Programma Duurzame Ambachten

De lessenreeks is onderdeel van het programma Duurzame Ambachten van de gemeente Steenwijkerland. Rietsnijders zorgen ervoor dat de waterrijke gebieden van Nationaal Park Weerribben-Wieden niet dichtgroeien en dat de rietcultuur blijft bestaan. Tegelijkertijd leveren de rietsnijders riet voor een natuurlijke en duurzame dakbedekking. Helaas staan oude ambachten zoals rietsnijden en de visserij onder druk en daarom ondersteunt het Programma een duurzame toekomst voor deze ambachten.