Al een jaar lang liggen de activiteiten van het Christelijk Mannenkoor Staphorst nagenoeg stil. Vanwege de corona-crisis zijn er geen koorrepetities. En alle concerten zijn geannuleerd. Maar waar de zangers dienstbaar kunnen zijn, daar zíjn ze het. De mannen komen deze weken weer in actie voor de jaarlijkse compost- en potgrondactie. 

De bekende en gewaardeerde compost- en potgrondactie zal dit jaar op een ietwat aangepaste wijze worden uitgevoerd. In voorgaande jaren kwamen koorleden langs de huizen om de rondgestuurde bestelformulieren in te zamelen en daarna de bestellingen huis aan huis te bezorgen. Omwille van de geldende maatregelen ten aanzien van de corona pandemie zijn er dit jaar geen bestelformulieren verspreid om te worden opgehaald. De bestelling kan op een eenvoudige wijze gedaan worden via de website van het koor www.chr-mannenkoorstaphorst.nl. Het assortiment bestaat ook nu weer uit potgrond, mestkorrels en compost. 

Op vrijdag 12 maart en zaterdag 13 maart zullen de bestellingen worden bezorgd. Dus voor u geen gesleep met zware zakken in de auto of op uw rug. Doet u weer mee? ’t Brengt geur en fleur in de moes- en siertuin; ’t geeft kleur aan het gazon en de potplanten. En u steunt de activiteiten van het Christelijk Mannenkoor Staphorst, die – naar we hopen en bidden – spoedig een herstart mogen vinden.

Foto © Jaco Hoeve