Deze week zijn de werkzaamheden gestart voor herinrichting van de gebieden Vledders en Leijerhooilanden, Spoortippe en Punthorst (gemeente Staphorst). Naar verwachting duren de werkzaamheden tot eind van dit jaar. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta en Landschap Overijssel slaan hierbij de handen in elkaar. Ze gaan samen het gebied Vledders en Leijerhooilanden natuurlijker maken, met oog voor de toekomst. Dit doen ze door een robuust en veilig watersysteem te creëren én door het gebied zodanig in te richten dat planten en dieren er optimaal kunnen floreren. Tegelijkertijd start het waterschap met het verbeteren van het watersysteem bij Spoortippe en Punthorst door onder meer watergangen te verbreden en een waterberging aan te leggen. Het resultaat is een afwisselend gebied waar de klimaatopgaves zijn gekoppeld aan natuurontwikkelingen met oog voor de bewoners en belevers van deze gebieden.

Vledders en Leijerhooilanden

Het wordt niet alleen droger in Nederland, ook zijn er meer heftige regenbuien. Met de nieuwe inrichting van het gebied kan het waterschap het water beter vasthouden en treedt er minder schade op door droogte aan natuur en landschap. Een belangrijk onderdeel voor deze bijdrage is het grondwaterpeil. Het waterschap verhoogt het grondwaterpeil in delen van het gebied met 40 centimeter. Dit, in combinatie met het deels afgraven van de toplaag van de grond, is nodig om de natuur tot bloei te laten komen.   

Spoortippe en Punthorst

Hier verbetert het waterschap het watersysteem door onder meer 18 kilometer watergang te verbreden. Hierdoor kan overtollig water in natte perioden beter worden afgevoerd. Door het plaatsen van stuwtjes kan water in droge perioden juist beter worden vastgehouden. Langs de Beentjesgraven legt het waterschap een waterberging aan van 4 hectare om hier bij veel regen tijdelijk water te parkeren.                     

Planning

Aannemersbedrijf Bouwhuis uit Beerzeveld voert de werkzaamheden uit en verwacht eind van dit jaar klaar te zijn met de herinrichting. Kijk voor meer informatie en de exacte planning van de werkzaamheden op www.wdodelta.nl/vledders en www.wdodelta.nl/spoortippe-punthorst.