Afgelopen vrijdag, 25 september 2020, vond de inhoudelijke behandeling van het beroep op de door de gemeente Staphorst verleende vergunning voor de realisatie van windpark Bovenwind plaats. De Raad van State is gevestigd in Den Haag, dat betekende dat de diverse partijen elkaar in Den Haag ontmoetten om vragen van de hoogste algemene bestuursrechter te beantwoorden.

De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur en de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. Koning Willem Alexander is voorzitter van de Raad van State, de dagelijkse leiding ligt bij een vicepresident. Het instituut heeft een eigen taak die hij onafhankelijk van onze regering uitvoert. Vrijdag waren Gemeente Staphorst (verlener van de omgevingsvergunning van het windpark), Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst (uitvoerder van het project voor realisatie van het windpark) en Behoud De Lommert (enkele inwoners en ondernemers die beroep indienden tegen de bouw van het windpark) aanwezig om inhoudelijke vragen van de Raad van State te beantwoorden. Alle partijen lieten zich ondersteunen door woordvoerders met juridische kennis.

Tijdens de zitting werden een aantal onderwerpen vanuit het beroep aan de orde gesteld. De vragen beantwoord door gemeente Staphorst werden toegelicht op basis van de verleende omgevings­vergunning en alle onderzoeken die de coöperatie daarvoor heeft laten uitvoeren. Naar aanleiding van de zitting wordt over enkele weken een uitspraak verwacht. Daaruit zal blijken of de Raad van State of de staatsraden van mening zijn dat de gevoerde procedures correct zijn verlopen. Op basis van deze uitspraak kan coöperatie Wij Duurzaam Staphorst al dan niet vervolgstappen voor het windproject zetten.

In de voorbereidingen voor de realisatie van het windpark Bovenwind zijn tot nu al een aantal benodigde stappen gezet. Zo is er een omgevingsvergunning verleend door de gemeente Staphorst. Is er toegang geregeld op het netwerk (Enexis). Werd de SDE+ beschikking verleend door het RVO en is er ontheffing verleend voor de Wet natuurbescherming (WNB) door de provincie Overijssel.

EPSON MFP image