Zij kwamen, zagen en schilderden Staphorst

Inmiddels genoten al veel bezoekers van de schilderijen waar je voor staat.  “Ze zeggen niets maar toch hebben ze ons wat te zeggen” zoals Jan Talen afgelopen zaterdag zei bij het verwelkomen van de genodigden.

Rake woorden als je de beelden ziet die op de schilderijen worden weergegeven. Of zoals Sophie van Steenderen, kunsthistorica, schetste hoe schilders en andere kunstenaars na de industriële revolutie naar Parijs trokken, maar daarna de behoefte kregen om zich af te keren van de hectiek, de weelde en het langs elkaar heen leven in de grote moderne stad. Terug naar de natuur, het boerenleven en de saamhorigheid, de onderlinge betrokkenheid; dat werd het motto van die schilders. De eerste schilders gingen naar Barbizon om het leven van alle dag en de eenvoud van het bestaan te schilderen. Het realisme van die tijd, het contrast met de avant garde. 

Deze schilderkunst maakte indruk op meerdere schilders en er ontstonden kunstenaarsdorpen. Oosterbeek in Nederland was het eerste kunstenaarsdorp. Laren en Bergen volgden, maar de belangstelling rond 1900 nam af en men zocht naar nieuwe bestemmingen.  

Deze drang naar het platteland en de belangstelling voor de gewone mensen speelden begin 1900 ook een rol bij de drie schilders van Staphorst, over wie de expositie in Museum Staphorst gaat: Jo Koster, Jan Sluijters en Stien Eelsingh. In hun schilderijen is te zien hoe zij elk op hun eigen wijze naar Staphorst en de Staphorsters keken en dit in hun werk tot uitdrukking lieten komen. 

Door de corona-uitbraak kon de seizoen opening eind maart niet doorgaan. Dit gold ook voor de bijeenkomst voor de bruikleengevers van schilderijen. Het museum kon gelukkig begin juni haar deuren wel openen. En de uitgestelde bijeenkomst voor de bruikleengevers van de schilderijen met een lezing vond zaterdagmiddag jl. alsnog plaats. Naast bruikleengevers waren ook een aantal ‘Vrienden van het museum’ en vertegenwoordigers van fondsen aanwezig.

De expositie Zij kwamen, zagen en schilderden is nog te zien tot eind oktober. Kijk voor de openingstijden hier…