We hebben weer afgezwommen voor diploma A. Onder het toeziend oog van de juffen Esther en Marijke werden de vereiste onderdelen afgelegd.


Jongens en meisjes van harte gefeliciteerd!
De geslaagden zijn: Tom van den Berg, Dilano Bloemhof, Hessel Bouwman, Ruben Dunnink, Hessel KampJens, Kleine Ivan Kuiper, Louise Nooi Isra, Umit, Lynn Veijer, Eduard Visscher, Ymke Wiskerke, Jesse de Witte.