persbericht

Zorgorganisaties regio Zwolle e/o slaan handen ineen 

Op 1 september is Zorgspectrum Het Zand gestart met een eigen corona-teststraat zodat zorgmedewerkers zich direct kunnen laten testen bij klachten én snel weten of ze weer aan het werk kunnen. Inmiddels nemen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en Rosengaerde deel aan dit initiatief en sluiten per 21 september ook Driezorg en ZGR (voorheen Zorggroep Raalte) aan. Door deze mooie regionale samenwerking tussen de zorgorganisaties, de GGD en het Isala Ziekenhuis kunnen in totaal 3.500 zorgmedewerkers zich snel door eigen verpleegkundigen laten testen.  

Wanneer een zorgmedewerker corona-gerelateerde klachten heeft, mag diegene niet werken. Dit, omdat zelfs bij een eenvoudige neusverkoudheid, het risico op besmetting van kwetsbare ouderen te groot is. Om zorgmedewerkers niet onnodig thuis te laten zitten, is een test nodig om corona te bevestigen of uit te sluiten. Marco van Alderwegen, bestuurder Zonnehuisgroep IJssel-Vecht: “De komende maanden zal de vraag naar testen alleen maar toenemen. Juist voor zorgmedewerkers is het belangrijk hen snel van een uitslag te voorzien. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht vindt het dan ook belangrijk om aan te haken bij deze teststraat.”

GGD
Rianne van den Berg, directeur GGD IJsselland, is positief over de samenwerking: “Zorgmedewerkers zijn van groot belang voor de continuïteit van de zorg en vervullen een belangrijke rol in de bestrijding en het onder controle houden van corona. Daarom is het belangrijk dat zij snel getest kunnen worden en snel de uitslag krijgen. Wij hechten grote waarde aan een fijnmazig en snel testnetwerk in regio IJsselland. Daar past deze teststraat goed in, net als de voorrangstesten voor zorg- en onderwijspersoneel die landelijk zijn aangekondigd en waarmee we binnen GGD IJsselland binnenkort van start gaan.”

Hoe werkt het?
Verpleegkundigen van de samenwerkende zorgorganisaties nemen bij toerbeurt testen af bij collega’s. Deze testen gaan naar het laboratorium van het Isala ziekenhuis voor de uitslag. Bij een positieve uitslag (de medewerker is besmet) belt de GGD de medewerker en start het bron- en contactonderzoek. Bij een negatieve uitslag (geen besmetting) neemt een dienstdoende medewerker van de eigen organisatie contact op en kan de medewerker weer aan de slag. Ervaring met de teststraat
Medewerkers van zorgorganisatie Het Zand maken al meer dan twee weken gebruik van deze service. “Wij merken dat het zorgpersoneel blij is met de eigen teststraat“ zegt Ineke Hekman, kartrekker van dit initiatief “Vooral omdat ze dan snel en met een gerust hart aan het werk kunnen als de uitslag negatief is. Bovendien legt het minder druk op het rond krijgen van de bezetting van een afdeling. Onze cliënten vinden het natuurlijk prettig om de ‘vaste vertrouwde gezichten’ te zien!”