Ruim de helft (53%) van de zorgmedewerkers in de regio IJsselland, die werkzaam is in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT), ervaart (psychische) klachten sinds de coronacrisis is uitgebroken. De meest voorkomende klachten zijn vermoeidheid, stress en onzekerheid. Dit blijkt uit een onderzoek van GGD IJsselland, dat deze zomer is uitgevoerd. Ongeveer  1300 medewerkers namen hieraan deel. Het onderzoek bestond uit een vragenlijstonderzoek en interviews.

Zowel de ziektedreiging als de landelijke maatregelen hadden in de afgelopen periode grote gevolgen voor het dagelijks leven van iedereen, maar in het bijzonder voor medewerkers in de VVT-sector en de revalidatie. Dit was de aanleiding voor het onderzoek.

Ruim 20% van de deelnemers  geeft aan last te hebben van slapeloosheid en machteloosheid. Toch heeft slechts 6% behoefte aan psychische ondersteuning. Waar de behoefte vooral naar uitgaat is een luisterend oor of een groepsgesprek met collega’s, om ervaringen te kunnen delen. 

Waardering werk omlaag, werkdruk omhoog

Uit het antwoord op de vraag naar de waardering  voor het werk, blijkt dat medewerkers hun werk tijdens de coronacrisis minder waarderen, dan  vóór de coronacrisis. Het cijfer daalde van een 7,9 naar een 7,1.

In de afgelopen periode hebben veel van de geïnterviewde medewerkers extra uren gewerkt. Dit kwam onder meer doordat ze taken moesten overnemen van  zieke collega’s, mantelzorgers en ondersteunend personeel zoals schoonmaak en catering. 

Verdriet om ‘geen bezoek’ maatregel

Het overgrote deel (81%) van de medewerkers vond het moeilijk om te zien dat cliënten geen/weinig bezoek mochten ontvangen. Het eenzaam en verdrietig zien van cliënten is een  van de meest genoemde redenen voor 43% van de medewerkers om het werk momenteel als (erg) zwaar te ervaren. 

Zorgen over corona

Drie op de tien medewerkers geeft aan bezorgd te zijn om zelf besmet te raken. Dit geldt in mindere mate voor jonge medewerkers tussen de  19-35 jaar (22%) dan voor medewerkers in de leeftijdsgroep van 50 tot en met 64 jaar (36%). Ruim de helft van alle deelnemers aan het onderzoek (58%), zowel  jong als uit, is bang voor een tweede golf coronabesmettingen. 

De resultaten van het onderzoek worden de komende tijd gedeeld en besproken met de zorginstellingen.