Projectontwikkelaars van zonneparken lijken inwoners te verdringen op het energienet. Zij hebben hun claims al bijna verzilverd, zodat daar voor de gewone burger geen plaats meer is. Een dilemma voor gemeenten en netbedrijven dat ten koste kan gaan van de eigen inwoner. De ChristenUnie in de gemeenten van West Overijssel en de provincie vragen daar aandacht voor. Provincie en gemeenten hebben een voorkeur van zonnepanelen op de daken maar dat moet dan wel mogelijk zijn.

De gemeenten, provincie en de waterschappen in West-Overijssel hebben met elkaar een concept-Regionale Energiestrategie opgesteld, in de volksmond ook al RES genoemd. Daarin wordt beschreven hoe het overstappen op duurzame energiebronnen in deze regio eruit kan zien. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat inwoners zelf eigenaar worden van wind- en zonneparken; zelf opwekken, zelf gebruiken. Dat is een prachtig ideaal, maar er is een kans dat het een droom blijft. En dat is volgens de ChristenUnie een gemiste kans. 

Grote commerciële ontwikkelaar pikt krenten uit pap

Bevlogen inwoners wijzen de ChristenUnie op de belemmeringen. Frustrerende, en vaak onnodige hobbels die in de weg staan. Er zijn groepen Overijsselaars die een groot dak vol met zonnepanelen willen leggen. Wat blijkt is dan dat er geen aansluiting op het netwerk gerealiseerd kan worden, want een grote commerciële ontwikkelaar heeft die capaciteit al gereserveerd. Let wel, die gebruikt ze dus nog niet maar legt door het hele land claims op die capaciteit.  Ze richten zich op de krenten uit de pap. Vaak zonder veel aandacht voor een goed participatieproces voor direct omwonenden. Terwijl initiatieven van inwoners en lokale energiecoöperaties daar veel beter in zijn, maar nu moeten wachten of ze een kans gaan krijgen. 

De ChristenUnie in West-Overijssel wil dat er echt werk gemaakt wordt van windturbines en zonnevelden waar inwoners direct van profiteren. Daar moeten gemeenten en de provincie als aandeelhouders van de netbeheerders mee helpen. Ze kunnen problemen die optreden bij de netbeheerders aankaarten en vragen om actie. De ChristenUnie-fracties in West-Overijssel willen meer transparantie over de reserveringen, zodat lokale partijen die energie willen opwekken kansen krijgen. Daarvoor behoren er heldere spelregels over de toekenning van de reservering gelden, zodat energie bij inwoners niet verloren gaat. 

De concept-Regionale Energiestrategie bevat vooralsnog ambities. Concrete zoekgebieden, waar die windturbines en zonneparken en -daken, moeten komen zijn er in de meeste gemeenten nog niet. Daarom roept de ChristenUnie alle gemeentebesturen en de provincie in West-Overijssel op om die zoekgebieden met inwoners en energiecoöperaties in te vullen. Samen, met de kaarten op tafel op zoek naar de beste locaties. Het gemeente- en provinciehuis uit, de gebieden in. Zo krijgen inwoners ook een voorsprong om succesvolle projecten van de grond te trekken. Daardoor wordt voorkomen dat de energietransitie vooral iets blijft van de overheid en grote investeerders. Al te vaak  zijn initiatieven van inwoners en lokale ondernemers veelbelovend begonnen, totdat de bureaucratie om de hoek komt kijken. De ChristenUnie in West Overijssel dringt er op aan met versnelling teams en businesscases van voorbeeldprojecten inwoners en energie coöperaties bij te staan.

Om een succes te maken van de Regionale Energiestrategie moeten volgens de ChristenUnie gemeenten en provincie meer ruimte geven aan inwoners. Ze moeten inwoners en energiecoöperaties de kans geven om met plannen te komen. Dat is niet de bal laten vallen en toekijken, maar gericht faciliteren en op basis van vraag inwonersinitiatieven ondersteunen. Daarbij past het dat alle partijen van buiten de regio gewezen worden op onze omgangsvormen, ‘zo doen wij het hier’. Zonder twijfel zullen die ook nodig blijken te zijn. “Maar als je meedoet houdt jij je ook aan onze regels” volgens de Christenunie fracties. “Dan wordt lokaal eigendom van energieopwekking geen droombeeld maar werkelijkheid”.  

West Overijssel 

West Overijssel bestaat uit de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. De waterschappen Drents Overijsselse Delta, waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel.