Wijzigingen in verband met biddag

Op woensdag 11 maart is het biddag voor gewas en arbeid.

Gewijzigde afvalinzameling

De inzameling van oud papier van woensdag 11 maart wordt verplaatst naar vrijdag 13 maart. Het kan voorkomen dat er op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat neer te zetten. Meer informatie over de inzameldagen vindt u op www.rova.nl/inzamelkalender en de gratis ROVA-app, of neem contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoon (038) 427 37 77.

Gemeentehuis gesloten

Op biddag zijn de publieksbalies van het gemeentehuis gesloten.