Dinsdag 4 oktober bespreekt de gemeenteraad van Staphorst het bestemmingsplan voor de eerste fase van de nieuwe woonwijk Rouveen Zuid. De eerste fase ligt tussen de Multifunctionele combischool Rouveen (MCR) en de Oude Rijksweg. Op dinsdag 25 oktober neemt de gemeenteraad een besluit over de eerste fase Rouveen Zuid, waar maximaal 80 woningen komen. Het gaat om een mix van woningtypen, voor verschillende doelgroepen, namelijk 28 vrijstaande woningen, 34 twee-onder-één kap woningen en 18 rijwoningen. In de woningtypes is enige flexibiliteit mogelijk, om in te kunnen spelen op de woningbehoefte. De raadsvergaderingen zijn te volgen via de gemeentelijke website, DNO Media of in het gemeentehuis.

Veel positieve reacties

De afgelopen maanden is er veel afstemming geweest met betrokkenen over de opzet van de nieuwe woonwijk. Inwoners, omwonenden, de dorpsraad, lokale makelaars en andere betrokkenen dachten op meerdere momenten mee. Wethouder Lucas Mulder: “Dit heeft ervoor gezorgd dat er diverse ideeën en suggesties in het plan zijn verwerkt. Het heeft geleid tot een plan passend bij Rouveen. Natuurlijk zijn er direct omwonenden die het verlies van het uitzicht betreuren, maar zij zien ook de grote behoefte aan nieuwe woningen.”

Wethouder Mulder vervolgt: “We hebben de afgelopen maanden veel positieve reacties gekregen op het plan en een groot aantal mensen heeft interesse om hier te gaan wonen. De zorgvuldige afstemming heeft ervoor gezorgd dat er geen zienswijzen zijn binnengekomen op het bestemmingsplan.”

Bestemmingsplan nodig voor woningbouw

Op dit moment heeft het plangebied Rouveen Zuid een agrarische bestemming. Om hier woningen te kunnen bouwen moet het gebied een nieuwe bestemming krijgen. Dit staat beschreven in het bestemmingsplan. Hierin is ook geregeld waar de woningen gebouwd mogen worden en waar ruimte is voor verkeer, parkeren, water en groen. Ook staan in het bestemmingsplan (bouw)regels. Bijvoorbeeld de maximale goot- en bouwhoogte van woningen en regels voor bijgebouwen. In het bijbehorende beeldkwaliteitsplan staan de eisen van welstand, waaraan de nieuwe woningen moeten voldoen beschreven.

Start verkoop kavels

De verkoop van de kavels start pas nadat het bestemmingsplan definitief is goedgekeurd door de gemeenteraad. De verwachting is in januari 2023.