Ter gelegenheid van Koningsdag is aan twee inwoners van de gemeente Staphorst een Koninklijke onderscheiding toegekend. De heer Cornelis Bloemhof uit Punthorst en mevrouw Janni Bolks-Poelarends uit Rouveen zijn door Z.M. Koning Willem-Alexander benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vrijdagmorgen 26 april reikte burgemeester Jan ten Kate de versierselen die bij de onderscheiding horen aan beiden uit.

Cornelis Bloemhof (89 jaar)

De heer Bloemhof zette zich in de afgelopen 55 jaar op meerdere terreinen in voor de Staphorster samenleving. Hij was medeoprichter en daarna een groot aantal jaren bestuurslid van de Stichting Zwembad Staphorst. Op agrarisch gebied was hij actief als bestuurslid van het Veefonds Rouveen-Staphorst, een onderlinge veeverzekering van boeren. Ook had hij zitting in het bestuur van de Coöperatie ‘De Toekomst’ in Staphorst en was hij lid van de Raad van Commissarissen van de Coöperatieve Landbouwvereniging ‘De Hoop’ en later ‘De Eendracht’ in Rouveen. De heer Bloemhof heeft sinds 1993 zitting in het bestuur van de Stichting Staphorst die jaarlijks de Staphorstdagen organiseert. Hij is tweede penningmeester en lid van meerdere commissies.

 

Janni Bolks-Poelarends (78 jaar)

Mevrouw Bolks zet zich al 25 jaar bijzonder in voor vluchtelingen. Sinds 1 januari 1999 is zij via VluchtelingenWerk Staphorst op allerlei manieren vluchtelingen die naar Staphorst komen, behulpzaam. Ze levert een belangrijke bijdrage aan de integratie en acceptatie van vluchtelingen in de gemeente Staphorst. Daarnaast maakt mevrouw Bolks zich al vele jaren verdienstelijk op het gebied van armoedebestrijding en pleegzorg. Ook was ze enkele jaren bestuurslid van de Zangvereniging ‘De Lofstem’ in Rouveen.

© Gemeente Staphorst