Oproep aan onze leden: Zet uw kast of kabinet op de kop!! Waarom?? Een werkgroep is bezig met het schrijven van een boek i.v.m. het 100-jarig bestaan van onze vereniging. Er zijn reeds prachtige foto’s, krantenartikelen, excursies, proefveldverslagen en relatieartikelen in bruikleen ingeleverd, maar er is nog veel meer. 

Maak alstublieft tijd vrij om nu oude spulletjes met betrekking tot Landmans Welvaart op te zoeken, als het boek geschreven is bent u te laat. 

Graag contact opnemen met Klaas Slager, Geerligsweg 2, Staphorst  06 29147509