Als er politie bij een incident moet worden ingeschakeld, wenst iedereen dat deze er zo snel mogelijk is. Bij een spoedmelding gaat het om een kwartier. Binnen die vijftien minuten wil de politie van Staphorst ter plaatse zijn. En dat lukt goed.

Ieder kwartaal wordt gekeken of die doelstelling wordt behaald. In het meest recente kwartaal, het vierde van 2019, was de politie twee keer te laat. Daar tegenover staat dat de dienders 53 keer op tijd waren. Slechts twee keer werd de inzet afgebroken en vijf keer was een andere hulpdienst de politie voor. Deze cijfers blijken uit geanalyseerde landelijke resultaten over reactietijden. Onder meer de dubbele meldingen zijn eruit gehaald.

Meldkamer bepaalt spoed bij incident

Noodhulp wordt met name ingezet bij een ernstig ongeluk, het betrappen van een inbreker of een overval. Op de site van de politie wordt gesproken over een levensbedreigende situatie, afhankelijkheid en hulpeloosheid als het om noodhulp gaat. Dan belt iemand 112 en vanuit de meldkamer wordt de politie direct ingezet. In alle andere gevallen is het landelijke nummer 0900-8844 van toepassing. De meldkamer bepaalt de belangrijkheid van een incident.

In steden is de politie sneller ter plaatse

Landelijke is het doel in negentig procent van alle gevallen binnen vijftien minuten ter plaatse zijn. Cijfers laten zien dat dat in 2016 in 84 procent van de gevallen is gelukt. Vooral in de steden is de politie snel ter plaatse, in landelijke gebieden is dat moeilijker omdat daar gewoonweg minder politie aanwezig is en de afstanden groter. Sinds 2018 is het mogelijk om via de site van de politie in de eigen gemeente naar de reactietijden bij spoedmeldingen te kijken (infographic aanrijtijden).

De politie zelf acht het dan ook van groot belang om open te zijn over hoe snel ze ter plaatse zijn. Zeker in het geval van spoed. Uit de cijfers bij de gemeente Staphorst blijkt overigens dat er zeven keer eerste hulp is geboden en pas later werd er melding van het incident gedaan. In die gevallen is het moeilijk een tijdmeting te geven. Directe hulp was belangrijker.