Bibliotheek Staphorst staat op plaats 2 als het gaat om de meeste uitleningen per jeugdlid. De top 3 wordt bezet door louter Overijsselse bibliotheken met per jong lid meer dan dertig uitleningen. Dat komt vooral door goede contacten met basisscholen.

Meer lezen bevordert de taalvaardigheid. Maar hoe krijg je de jeugd aan het lezen? In Tubbergen lijkt het ei van Columbus gevonden. Daar wordt op basisscholen een bibliotheek ingericht met actuele boeken die kinderen aanspreken. Tubbergen behaalde er de eerste plaats mee als het gaat om het aantal uitleningen.

Na de bieb van Tubbergen staat Staphorst op twee en Ommen op drie. Met respectievelijk 33,8 – 31,5 – 30,6 uitleningen per jeugdlid. Terwijl het landelijk gemiddelde op 15,1 ligt, zo meldt deskundige Mark Deckers in een blog op zijn site. In de top 15 staan maar liefst zeven Overijsselse bibliotheken. Nederlandse plattelandsgemeenten scoren goed in de lijst van Best presterende jeugdbibliotheek van Nederland op basis van de cijfers uit 2018.

Bibliotheek op school werkt goed

Deckers is van de overkoepelende organisatie voor bibliotheken en zegt over Tubbergen in een interview: “Het is een bibliotheek die een aantal jaren terug nog werd geconfronteerd met een flinke teruggang door bezuinigingen. De toenmalige wethouder Roy de Witte, nu gedeputeerde in Overijssel, zorgde er toen voor dat de bibliotheek de ruimte kreeg om met de bibliotheek op school aan de slag te gaan. Met succes.”

Een medewerker van de bibliotheek zelf benadrukt dat het bij kinderen vooral gaat om het lezen en dat de mogelijkheid de boeken via school te lenen, daar een duit voor in het zakje doet. Er is soms een flinke afstand tot de grote bibliotheek. Als er boeken op school staan, is die afstand veel korter en wordt lenen daarmee laagdrempeliger. Ook de invloed van een enthousiaste bibliotheek-medewerker, een leesconsulent, zou een rol spelen.

Gelukkiger worden door lezen

In Tubbergen wordt er naar gestreefd op elke basisschool een bieb te creëren. Met actuele boeken die kinderen aanspreken. Ook in Staphorst en Ommen is het contact met de scholen goed en zijn de bibliotheken actief in het jeugdbibliotheekwerk.

“Als je meer leest word je gelukkiger,” zegt Deckers en hij is dan ook nog niet klaar met het uitpluizen van cijfers over lenen en lezen door de jeugd. Nadat hij al had onderzocht van welke bibliotheken de meeste kinderen lid zijn (Zwolle), gaat zijn volgende zoektocht over de Best Presterende Jeugdbibliotheek van Nederland. Die uitslag volgt ook deze week.