De ChristenUnie draagt Jan Carlo Bos (42) voor als nieuwe wethouder. Wanneer de raad hem op 12 december benoemt, zal hij deze functie overnemen van Alwin Mussche, die vertrekt naar de gemeente Hardenberg.

Met deze stap van Jan Carlo Bos is het Staphorster college weer compleet. Bos is afkomstig uit Rouveen en woont met zijn gezin in Staphorst. Hij is nu nog werkzaam in het sociaal domein bij de gemeente Nunspeet. De afgelopen vijf jaar was hij fractievoorzitter van de ChristenUnie.

Jan Carlo Bos reageerde enthousiast op zijn voordracht als kandidaat-wethouder: “Ik voel me bevoorrecht om de kans te krijgen om bij te dragen aan de bloei van onze gemeente. Mijn ervaring en gedrevenheid voor de samenleving in Staphorst motiveren me om de belangen van onze inwoners te behartigen en ons gemeentebeleid verder te versterken.”

Naar verwachting gaat de benoeming van Jan Carlo Bos per 1 januari 2024 in.

Nieuwe fractievoorzitter Alberto Schra
Alberto Schra neemt per direct de fakkel van het fractievoorzitterschap over. De 48-jarige Rouveense ondernemer is vijf jaar raadslid. In de afgelopen jaren heeft Alberto zich gericht op de thema’s duurzaamheid, landbouw/natuur en sociaal domein. Deze overgang markeert een nieuw tijdperk binnen de fractie van de ChristenUnie.

Alberto Schra: “De fractie heeft een beroep op mij gedaan om als fractievoorzitter aan de slag te gaan. Ik heb er zin in om in deze rol de ChristenUnie te mogen leiden. Samenwerking, verantwoordelijkheid en betrokkenheid zijn waarden die ik belangrijk vind voor het bestuur van onze gemeente Staphorst. Hoewel er verschillende wijzigingen van posities zijn, is er een sterke continuïteit binnen onze partij om die waarden uit te dragen.”

Wethouderskandidaat Jan Carlo Bos
De eerste taak van de nieuwe fractievoorzitter was het leiden van een procedure om te komen tot een kandidaat-wethouder. Alberto Schra: “In de afgelopen periode hebben we een procedure gevoerd om een nieuwe kandidaat-wethouder voor te dragen. Er hebben zich kandidaten van binnen en buiten de fractie gemeld. Ik ben blij dat Jan Carlo bereid is om deze stap te zetten. Zijn brede ervaring en toewijding aan het welzijn van onze gemeenschap maken hem de ideale kandidaat om deze verantwoordelijke rol op zich te nemen.”

Nieuw raadslid Nelie Huls
Wanneer de gemeenteraad Jan Carlo Bos benoemt als wethouder, is er een vacature in de gemeenteraad. Nelie Huls-Klok (41) zal, na het vertrek van Jan Carlo uit de fractie, de positie van raadslid gaan bekleden. Nelie werkt in het dagelijks leven bij scholengemeenschap Stad & Esch in Meppel en woont met haar gezin in Staphorst. Binnen Stad & Esch werkt ze op de afdelingen waar leerlingen zitten die meer aandacht en ondersteuning nodig hebben om hun diploma te kunnen behalen.

“Aandacht en ondersteuning voor de kwetsbare leerlingen binnen de school, dat is wat ik dagelijks doe. Kijken naar mogelijkheden en kansen, maatwerk leveren, en ook de omgeving zoals de docenten daarbij ondersteunen. Ik zie er naar uit om hierin straks ook wat te kunnen betekenen voor de kwetsbare medemens in de gemeente Staphorst.”

Alberto Schra: “Met de kennis en ervaring van Nelie in het onderwijs in het algemeen en met leerlingen die extra zorg nodig hebben in het bijzonder, krijgen we een mooie aanvulling in onze fractie die verder nog bestaat uit Meilof Troost, Luuk Hoeve en Klaas Piel.”

Nelie Huls zal naar verwachting in de eerste gemeenteraadsvergadering van 2024 worden benoemd als raadslid.

Foto’s © Nico Post Fotografie