Op zaterdag 8 juni zal het ProjectkoorNL o.l.v. Harm Hoeve een concert verzorgen in de Bovenkerk van Kampen. Het koor zal psalmen en geestelijke liederen ten gehore brengen. Samenzang en een solo ontbreekt niet op deze avond. De algehele leiding is in handen van Theo Segers. Marco den Toom zal het orgel bespelen en Gezinus Veldman begeleidt het koor op de vleugel. Sebastiaan Haverkaate werkt mee als trompettist. Kaarten voor dit concert zijn te koop via de website www.consolonl.nl. Het concert begint om 19.30 uur.

Deze avond wordt er een collecte gehouden voor ‘Een Boodschap voor Kerkrade’.

Wat is stichting ‘Een Boodschap voor Kerkrade’?

Stichting ‘Een Boodschap voor Kerkrade’ is een interkerkelijke stichting die zich inzet voor de verkondiging van het evangelie in de Limburgse stad Kerkrade. Zij laat zich in haar activiteiten en toerusting leiden door de Bijbel en de reformatorische Belijdenisgeschriften.

De stichting Een Boodschap voor Kerkrade heeft Jan Bayense aangesteld en uitgezonden als stadpastor/evangelist naar Kerkrade. De stichting ondersteunt de kinder- en tienerbijbelclubs, het bezoekwerk, de evangelisatieweek in de zomer, de cursussen en het verspreiden van Bijbels.