Op 14 januari 1275 kreeg Genemuiden zijn stadsrechten. Dat had volgens bronnen plaats ‘in de nieuwe kerk’. Met deze eerste vermelding van een kerkgebouw in Genemuiden start de beschrijving van 750 jaar geschiedenis van de kerk in Genemuiden.

De intekenperiode voor het boek met de titel ‘Aan enen stroom geplant’ loopt af op 30 mei. Het is mooi te zien hoe er vanuit alle geledingen van de Genemuider samenleving en uit alle kerken interesse is voor het boek. Het initiatief kwam eveneens onder ogen van oud-Gaellemunigers in heel het land. Uit tal van plaatsen schreven mensen met bekende Genemuider achternamen in voor een exemplaar. Aan de hand van het aantal intekeningen zal volgende week de definitieve oplage worden vastgesteld. Het boek wordt D.V. oktober 2024 gepresenteerd. Voor wie ook verzekerd wil zijn van dit kerkgeschiedenisboek verwijzen we nog graag een keer naar de site www.750jaarkerk.nl