Op 3 juni wordt er tijdens de leden contactavond van de Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst E.O. een lezing gehouden over de bouw van de vleermuizenkelder in het Staatsbos.

Deze avond begint om 20.00u in de werkschuur aan de Vijverweg van StaatsBosBeheer.

Eerst zal er nieuws vanuit de werkgroepen worden gemeld.

Waarna om 20.15u Theo Douma en Paulus Klarenbeek je meenemen in de wereld van vleermuizen en geld zoeken.

Dit lijkt een vreemde combinatie, maar voor de aanleg van de vleermuizenkelder is het laatste een noodzaak. Ondertussen zijn de werkzaamheden zo ver gevorderd dat, hoewel de kelder nog niet klaar is, we er al wel een kijkje in kunnen nemen.

Toegang is gratis voor leden en niet-leden. Een gift wordt op prijs gesteld.