De rekenkamer van de gemeente Staphorst heeft in 2023 onderzoek gedaan naar de manier waarop de gemeente de openbare ruimte beheert. De rekenkamer kwam daarbij tot de volgende conclusies:

• Er is geen integraal beleid vastgelegd, wel is er binnen de gemeente Staphorst door de jaren heen een integrale werkwijze ontwikkeld die zowel krachtig als kwetsbaar is.

• De kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte wordt als positief ervaren, al ontbreekt structureel gemeente breed inzicht in de kwaliteit van alle onderdelen in het beheer van de openbare ruimte.

• Er blijken uiteenlopende beelden te zijn over de informatievoorziening richting de raad over beleid(suitvoering) beheer openbare ruimte en daarmee ook over de mate waarin de raad in positie is om zijn kaderstellende en controlerende rol te vervullen.

• Samenspel tussen inwoners en de gemeente in het beheer van de openbare ruimte wordt als positief ervaren, maar er bestaat een diffuus beeld over de betekenis van participatie voor de kwaliteit en kosten.

• De kosten van het beheer van de openbare ruimte zijn lager in de gemeente Staphorst in vergelijking met andere gemeenten, ondanks een significante kostenstijging in 2022

Op grond van deze conclusies doet de rekenkamer aan aantal aanbevelingen voor de gemeenteraad. Deze zullen worden besproken in de raadsvergadering van 23 april.