Vanmorgen stelde het hoofdstembureau de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vast. In de gemeente Staphorst brachten 9.508 mensen hun stem uit. Dit betekent een opkomst van 75,4%. In 2018 was de opkomst 79,8%. Het overzicht laat het aantal zetels per partij zien. Meer weten over de uitslagen? Op www.staphorst.nl/verkiezingen/uitslagen leest u meer informatie.

Afscheid en installatie raadsleden
Dinsdag 29 maart geeft de oude gemeenteraad een oordeel over de rechtmatigheid van de verkiezingen en vindt het onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden plaats. Daarnaast wordt stil gestaan bij het afscheid van de raadsleden die vertrekken. Op woensdag 30 maart vindt de installatievergadering plaats. Alle raadsleden leggen dan de eed of belofte af. Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur en zijn te volgen via www.staphorst.nl/raadsvergadering. Inwoners zijn ook van harte welkom in het gemeentehuis.