Op donderdag 11 april 2024 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Oranjevereniging Staphorst plaats. In eerste instantie komen de gebruikelijke onderwerpen aan bod, zoals de jaarverslagen van de secretaris en penningmeester en de bestuursverkiezingen. Verder wordt aandacht gegeven aan het programma van Koningsdag 2024. De vergadering begint om 19.30u en vindt plaats in de Sporthal ’t Hooge aan de Hoogeweg in Staphorst.  Alle leden van Oranjevereniging Staphorst zijn van harte uitgenodigd.