Maatwerk en werkplekleren vormen de basis

ZWOLLE – Op maandag 5 juni werd de samenwerking tussen Educared en Zorgspectrum Het Zand verder bekrachtigd door de ondertekening van een meerjarencontract. Aan de basis van de samenwerking ligt de visie ten grondslag dat leren vanuit de werkplek, met in het bijzonder leren van en met elkaar, de krachtigste manier van ontwikkelen is.

 Samenwerking
De samenwerking met Educared is al langere tijd gaande, maar krijgt nu een structureel vervolg. Janine Noordhuis, bestuurder van Het Zand: “Educared en Het Zand dragen dezelfde visie uit over leren en ontwikkelen. Leren en ontwikkelen liggen ten grondslag aan duurzame inzetbaarheid. Deze gedachte vormt de basis van onze samenwerking. Ik ben dan ook verheugd dat we samen extra ontwikkelkracht creëren voor onze medewerkers”. Janine Noordhuis ondertekende het contract samen met Marc van Harten, directeur van Educared. Zij werden geassisteerd door de avatar van de heer Roelofs. Een cliënt die als zichzelf en als avatar te zien is in diverse leervormen. Marc van Harten: Al onze leeroplossingen starten vanuit het werkplekleren om vanuit daar een optimale combinatie van leeroplossingen te ontwikkelen, zodat de medewerker logisch wordt ondersteund. De werkplek van de medewerker is daarom altijd het uitgangspunt, want daar ontstaat de leerbehoefte en vindt het leren voornamelijk plaats. Dit maakt leren leuker en effectiever.

Leeromgeving Buddy
Het Zand biedt al via Educared een leeromgeving aan voor alle medewerkers; Buddie. Deze interactieve leeromgeving ondersteunt het werkplekleren door in te spelen op wat medewerkers nodig hebben op de werkplek om zichzelf goed te bekwamen en verder te ontwikkelen. De leeromgeving zorgt er daarom voor dat de medewerkers op het juiste moment, de juiste informatie hebben. In welke leervorm dan ook. Hierdoor blijven medewerkers van Het Zand in de regie in wat ze nodig hebben voor het werk of voor de persoonlijke ontwikkeling.

Maatwerk leeroplossingen
Vorig jaar is Buddie uitgebreid met maatwerk leeroplossingen die samen met Educared zijn ontwikkeld. Met elkaar zijn we gaan kijken naar grote strategische vraagstukken van het Zand om vanuit daar leeroplossingen te ontwikkelen die hieraan een bijdrage leveren. De leeroplossingen hebben als vertrekpunt de werkplek, zodat de medewerker vervolgens zelf het moment kiest wanneer er behoefte aan leren is; om het daarna direct in de praktijk tot uitvoering te brengen. Op die manier stimuleren we bij het Zand een natuurlijke manier van ontwikkelen.

Wij leren van elkaar en met de regio
Educared en Het Zand ontwikkelen gezamenlijk veel oplossingen die ook interessant kunnen zijn voor andere zorginstellingen. De insteek is dat wij deze kennis en ervaringen breder willen delen, want wij zien regionale samenwerking als een onmisbare factor voor toekomstbestendige zorg.

Over Educared
Educared is er speciaal voor zorgorganisaties in de care. Samen met de zorg ontwikkelt Educared leeroplossingen die naadloos aansluiten op de behoeften en uitdagingen die spelen in de dagelijkse zorgpraktijk van de medewerker. Met als resultaat dat zorgmedewerkers op een logische en efficiënte wijze leren op de werkplek, waardoor het leren ook beheersbaar blijft voor de organisatie.

Educared ontwikkelt leeroplossingen op maat, faciliteert en stimuleert leren en ontwikkelen met leerplatform (LMS/LXP) Buddie en leidt medewerkers in de zorg op met erkende mbo-zorgopleidingen, zodat de werkplek wordt benut als krachtige leerplek.