Albert Corporaal, geboren in Zwartsluis en woonachtig in Hasselt, is dé nationale kenner van de Kievitsbloem. Donderdag 4 april komt hij in de Veldschuur een ongetwijfeld boeiende avond verzorgen over deze bijzondere bloem. Iedere liefhebber van de Kieivitsbloem wil dit meemaken en is dan ook van harte welkom. De lezing begint om 20:00 uur. Opgave via de website van de Veldschuur   (Lezing: Kievitsbloemen (door Albert Corporaal) (veldschuur.net)

Hij publiceerde vorig jaar er zelfs een boek over, vol met mooie foto’s, begrijpelijke hoofdstukken die alle met wetenschappelijk onderbouwde gegevens staan en met persoonlijke columns die een beetje licht laten schijnen op zijn passie, namelijk het ontcijferen van het wel-en-wee van de Wilde Kievitsbloem. Het wil dat juist de gemeenten Zwartewaterland en Zwolle dé plaats zijn waar deze intrigerende soort voorkomt en ieder voorjaar weer met tienduizenden gelijk boven de grond komt, in de uiterwaarden. Aan de ene kant zitten die groeiplekken vol gevaren, maar aan de andere kant levert dat geweldige voordelen op. Zo moeten de meeste organismen bestaan, steeds tussen uitersten in. Albert zal zelf, met mooie plaatjes erbij, laten zien wat hij heeft ontcijferd maar ook dat dit van grote betekenis kan zijn voor de bestuiving van allerlei voer en voedsel en de weerbaarheid tegen schimmelachtige bedreigingen.

Wat Albert Corporaal zijn leven lang al bezighield was de vraag ‘waarom leven organismen steeds op een bepaalde plek en niet ook ergens anders?’. Albert ontrafelde waarom die mooie, ondersteboven bloeiende ‘tulp’ het in de uiterwaarden van het Zwarte Water zo goed doet. Bij nader inzien heeft de soort hier de wind in de rug, zijn er geregeld overstromingen en kunnen insecten deze plant goed bestuiven. De ‘kabloem’ heeft daar baat bij, want dan wordt ze vrijwel niet ziek. Proeven met aardappels toonden zelfs aan dat het voorkomen van meer ziekten mogelijk aan insectenbezoek te danken is….. “En daar moeten we van leren”, is het parool van Albert, die zijn lezing opluistert met vele fraaie ‘plaatjes’.