Hilly Henderiks, Agnes Troost en Hanneke Schuurman zijn ruim 10 jaar geleden begonnen als vrijwilligsters bij de Zonnebloem afdeling Staphorst en hebben zich altijd belangeloos voor de vereniging ingezet. De drie dames werden dan ook even in het zonnetje gezet en van harte gefeliciteerd.

De Zonnebloem is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het welzijn van mensen met een fysieke beperking door leeftijd, ziekte of handicap. Door huisbezoek, aangepaste activiteiten en vakanties wil de Zonnebloem eenzaamheid van mensen voorkomen.

Jullie inzet werd tijdens de algemene vergadering beloond met een prachtige zilveren insigne met een oorkonde en een mooie roos welke werden uitgereikt door de bestuursleden. Een bos bloemen hadden de dames al ontvangen op de dag dat ze 10 jaar actief waren.

Hopelijk blijven de dames de Zonnebloem een warm hart toe dragen.