Behouden en meegeven van de Staphorster tradities op cultureel gebied, maar ook meer ruimte voor maatschappelijke deelname en stimuleren van mentale gezondheid. Dat zijn de belangrijkste ambities in de cultuurnota ‘Typisch Stapperst’. De titel van de cultuurnota duidt op de authentieke kenmerken van Staphorst, in de volksmond ‘typisch Stapperst’. Op dinsdag 13 februari 2024 wordt de cultuurnota opiniërend in de gemeenteraad besproken. Vanuit een brede samenwerking én in samenspraak met cultuur gerelateerde organisaties en verenigingen is dit beleid tot stand gekomen.

Om de doelen te bereiken zijn de culturele en maatschappelijke organisaties in Staphorst aan zet. De gemeente stimuleert en ondersteunt hen niet alleen met subsidies, maar ook met uitbreiding van de inzet van de cultuurcoach educatie en van een cultuurmakelaar participatie. De cultuurmakelaar gaat zich vooral bezighouden met aanjagen, verbinden en ondersteunen van culturele activiteiten.

Wethouder Jan Carlo Bos: “Het is prachtig om te zien dat de betrokkenheid en het enthousiasme op dit onderwerp groot is. Staphorst is naast ondernemerschap sterk in het behouden van kunst en cultuur. Je ziet en ervaart één en al kunst en cultuur in onze gemeente.” Cultuur raakt ook het sociale component van samenwerken, erbij horen, samen zijn. “Naast een mooie visuele beleving draagt het bij aan het tegengaan van eenzaamheid, het hebben van een invulling van de dag. Cultuur is als een verbindende factor binnen onze gemeenschap. Er zijn zoveel mooie redenen te bedenken om kinderen, volwassen en ouderen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur”, laat wethouder Jan Carlo Bos verder weten.

De cultuurnota is te vinden op www.staphorst.nl/actueel.