Welke vogels zijn te vinden in de Olde Maten?

De Olde Maten en het Rouveense Veld zijn gebieden die niet bij iedereen echt bekend zijn. Dat is jammer; deze gebieden hebben veel te bieden.

De variatie in de begroeiing van deze gebieden is terug te zien in de vogelbevolking.

Er broeden maar liefst 75 soorten in de Olde Maten. Jeroen Bredenbeek vertelt over de verschillende soorten binnen de rietvogels, moerasvogels,  stuweelvogels en bosvogels….Van waterral tot grote bonte specht. Van rietzanger tot grauwe klauwier.

Het belooft een interessante avond te worden, iedereen is welkom!

Deze avond is op 5 februari 2024 en begint om 20.00 uur in het clubgebouw van ‘De Streekvliegers’ aan de Ebbinge Wubbelaan 43 in Staphorst. Er wordt begonnen met nieuws uit de werkgroepen waarna om 20:15 uur Jeroen Bredenbeek over de vogels van Olde Maten en het Rouveense Veld vertelt.

Toegang is gratis voor leden en niet-leden. Een gift wordt op prijs gesteld