U wordt uitgenodigd voor de vergadering van Landmans Welvaart op DV dinsdag 16 Januari 2024 om 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen (zie www.landmanswelvaart.nl )
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Presentatie door Teus Kreuger, tot begin 2023 werkzaam als

  veearts, nu actief als bestuurder in de kalver houderij sector

  “Ervaringen van een dierenarts werkzaam in de

  intensieve veehouderij”

  Met specifieke aandacht voor de relatie tussen melkveehouderij en de vleeskalversector. Ook politieke verhoudingen zullen ongetwijfeld aan bod komen. Teus zal er een interactief verhaal van maken.

 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Locatie: Datum: Tijd:

SJOS, Ebbinge Wubbenlaan 57, Staphorst Dinsdag 16 Januari 2024
20.00 uur

Namens het bestuur, K. Slager, voorzitter H. Mulder, secretaris

• Van harte welkom. Ook nu weer koffie in de pauze en na afloop onder het genot van een hapje en drankje gezellig bijpraten.

• De volgende vergadering staat gepland op DV 15 Februari en 11 Maart 2024