Uitnodiging

De Boerderijstichting Staphorst nodigt u uit voor een bijeenkomst op donderdagavond 23 november in Museum Staphorst met als thema: ‘Wat je moet weten bij het renoveren en herbestemmen van een boerderij!’

Het is een vraag waar veel mensen mee te maken krijgen nu steeds meer monumentale boerderijen niet langer voor hun agrarische functie gebruikt worden en ook de stijgende energiekosten voor hoofdbrekens bij de eigenaren zorgen. De Boerderijstichting Staphorst heeft als doelstelling om kennis hierover te vergaren en te verspreiden om daarmee de eigenaren te helpen bij het instandhouden van het karakteristieke aanzicht van het dorpslint met zijn honderden historische boerderijen.

Deze avond zal heel concreet gaan over onderlinge kennisoverdracht, tips en trics en voorlichting. Deskundigen uit de restauratiewereld zijn aanwezig en zullen inleidingen houden waarop door professionals uit de praktijk gereageerd zal worden. Zodat we gedurende de avond een beter beeld krijgen over: wat mag er, wat kan er en hoe doe je dat? Natuurlijk is er ruimschoots tijd voor vragen aan de deskundigen en de professionals.

Het programma voor deze avond is:

  • Aanvang 20:00 uur (inloop met koffie/thee vanaf 19:30 uur)
  • Korte inleiding door bestuur Boerderijstichting Staphorst (wat doen we?)
  • Inleiding door de heer Tom Temmink, restauratiedeskundige van het Oversticht. Aan de orde komen de procedures, regels en subsidies. De inleiding van de heer Temmink wordt afgesloten met vragen/ervaringsverhaal van een ervaringsdeskundige monumenteigenaar.
  • Pauze
  • Inleiding door de heer Eelco Ekker, een zelfstandig restauratiearchitect die ook projecten in Staphorst heeft uitgevoerd. Aan de orde komen de aanpak bij een renovatie/restauratie, hoe doe je de verduurzaming bij een historisch pand, hoe moet je isoleren, hoe hou je het vocht buiten. Ook de inleiding van de heer Ekker wordt afgesloten met een reactie van een professionele bouwer uit Staphorst met ervaring bij het renoveren van boerderijen.
  • Sluiting om 22:00 uur.

We denken hiermee een zeer interessante avond te kunnen bieden en we hopen op uw komst. Het is een openbare bijeenkomst dus u bent vrij om eventuele andere belangstellenden mee te nemen.