Op zaterdag 18 november organiseerde Stichting Stéphanos voor de 21e keer haar jaarlijkse verkoopdag. Dit keer in de nieuwe bedrijfshal van Hofstede-Timmerman. Met grote dankbaarheid melden wij dat de opbrengst van deze dag maar liefst € 27.500 bedraagt. Nog niet eerder heeft de verkoopdag zo’n mooi bedrag opgebracht. Bovenal zijn we de Heere God dankbaar voor Zijn zegen over deze verkoopdag.

Deze opbrengst zal een waardevolle impact hebben op onze missie om de arme medemens in Malawi en Zambia te ondersteunen. Stichting Stéphanos zet zich al jaren in voor het verbeteren van de levensomstandigheden van de meest kwetsbaren in deze regio’s, en deze opbrengst stelt ons in staat om onze inspanningen verder te intensiveren. De opbrengst zal worden ingezet voor concrete projecten die gericht zijn op onderwijs, gezondheidszorg en duurzame ontwikkeling. Stichting Stéphanos blijft zich inzetten voor een betere toekomst voor degenen die onze hulp het meest nodig hebben.

Tijdens deze verkoopdag is opnieuw aandacht gevraagd voor het STAP-plan, het Stéphanos Afvalplan. Via dit plan wordt de afvoer van alle afvalstromen van bedrijven via één contract met de firma Renewi verzorgd. Dat geeft ondernemers contractvoordeel, maar bovendien schenkt Renewi een bonus van 10% aan de stichting Stéphanos. Jaarlijks brengt dit al het mooie bedrag van € 15.000 op, maar dit bedrag kan uiteraard nog doorgroeien. Meer informatie hierover is te vinden via www.stephanos.nl

Wij willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het succes van deze verkoopdag en kijken uit naar verdere samenwerkingen om een blijvende impact te maken in het leven van degenen die onze hulp zo hard nodig hebben. Samen maken we een verschil!