Notariaat Ritsma, Stiptwerk Uitzendbureau, Knoll BV, Catering Service De Patrijs en de Hooikammer Groep samen verenigd in het sponsorcollectief van SC Rouveen hebben als onderdeel van de sponsorovereenkomst onlangs weer een aantal cheques uitgedeeld.

Voetbalvereniging SC Rouveen heeft bij het afsluiten van de sponsorovereenkomst met bovengenoemde vijf bedrijven niet alleen aan zichzelf gedacht. Onderdeel van de overeenkomst voor het hoofdsponsorschap was, dat een van te voren vastgesteld percentage van de sponsorgelden uitgedeeld zou worden aan goede doelen, liefst plaatselijk. De doelen worden jaarlijks niet door SC Rouveen, maar door deze sponsoren in onderling overleg bepaald.

De doelen die deze keer zijn uitverkozen door het Sponsorcollectief zijn:

Fleur Bloemen Stichting:  € 1000,-
De Fleur Bloemen Stichting stelt zich ten doel om pesten onder kinderen en jongeren tegen te gaan. De stichting maakt pesters bewust van de mogelijke gevolgen van pestgedrag. Dit doet men door het geven van voorlichting op scholen en bij verenigingen. Het verschil tussen plagen en pesten is een belangrijk onderdeel hierbij. In het primair onderwijs maakt men gebruik van verschillende bewegingsoefeningen (actief leren). In het VO-onderwijs gaat men het gesprek aan met de leerlingen. Ook krijgt de leerkracht na het bezoek van de Fleur Bloemen Stichting de beschikking over ons lesmateriaal, professioneel ontwikkeld in samenwerking met podium.nl uit Utrecht.

Ook worden slachtoffers van pesten actief door de Stichting doorverwezen naar hulpverlenende instanties, welke door het Nederlands jeugdinstituut als effectieve interventie zijn erkend. Men is  een luisterend oor voor de slachtoffers en hun omgeving.

Wordt uw kind op school gepest, dan gaat u natuurlijk in gesprek met school. Vaak hoort men dat pesten ook buiten school of zelfs thuis doorgaat. Denk aan: social media, sportclub, fietsend naar huis etc. Weet dat u dan snel geholpen kunt worden binnen uw gemeente. Elke gemeente heeft een zorgteam. U kunt bellen met de gemeente in uw woonplaats, doet een pestmelding en vraagt naar een WMO consulent. De gemeente handelt snel omdat zij garant staan voor de veiligheid en het welzijn van uw kind.

Rouveen voor iedereen:  € 1000,-
Op de oude locatie Levensboom wordt momenteel een pand gebouwd  waar 20 appartementen komen voor beschermd wonen. Een aantal jaren geleden hebben de inwoners van Rouveen massaal voor dit project gestemd.  Daar komen jongeren, veelal uit het dorp zelf te wonen. De oplevering van het gebouw is gepland  in het voorjaar van 2024. Ongetwijfeld zullen de jongeren nog wel wat wensen hebben voor iets leuks waar ze gezamenlijk gebruik van kunnen maken. Het sponsorcollectief stelt hiervoor € 1000,- euro beschikbaar. De cheque wordt uitgereikt aan drie toekomstige bewoners: Matthieu, Carolien en Anouk.

Jeugd SC Rouveen: € 1000,-
Het collectief heeft ook besloten om iets te doen voor de jeugd van SC Rouveen. Binnenkort zal er een busreis georganiseerd worden naar een thuiswedstrijd van Heerenveen. Omdat er nu 1000,- beschikbaar gesteld wordt door het collectief is het mogelijk voor de jeugd tegen een zeer gereduceerd tarief met z’n allen naar Heerenveen te gaan. Busreis met versnapering en toegang tot de wedstrijd voor een eigen bijdrage van € 5,- is natuurlijk bijna gratis. De cheque wordt in ontvangst genomen namens alle jeugdleden door Gerco Ritsma die actief is als trainer van de jeugd bij SC Rouveen.

Op zaterdag 21 oktober 2023 werden de cheques overhandigd door Evert Ritsma, Klaas Koobs, Jarold Knoll en Jan Berend Hooikammer namens de sponsorgroep aan de dankbare ontvangers.

Wie er het volgend jaar in aanmerking komen voor een cheque zal nog lang een verrassing blijven. Wel is zeker dat er ook dan weer een aantal plaatselijke groeperingen blij gemaakt zullen worden met een financiële bijdrage van de vijf bedrijven uit het Sponsorcollectief, t.w

  • NOTARIAAT RITSMA
  • STIPTWERK UITZENDBUREAU
  • KNOLL BV
  • CATERING SERVICE “DE PATRIJS”
  • HOOIKAMMER GROEP.