In de periode van 23 september tot en met 8 oktober zijn de fietsen gecontroleerd van de leerlingen van groep 4 (of 7), 6 en 8 van alle bassischolen in de gemeente.

De fietscontrole is een actie van de gemeente Staphorst in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, afdeling Staphorst en de bassischolen. Gecontroleerd werd de technische staat en het onderhoud van de fiets. De nadruk lag bij het ‘zien’ en ‘gezien worden’. De beoordeling vond plaats aan de hand van een controlekaart. Gecontroleerd werden het licht, stuur, bel, remmen, handvatten, banden, spaken, trappers, zadel en reflectoren.

In totaal zijn 753 fietsen gecontroleerd, waarvan 174 (23%) niet voldeden aan de gestelde eisen. Werd de fiets goedgekeurd, dan ontving de leerling een kleine attentie.