Meedoen aan sport- en beweegactiviteiten is niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor een deel van de inwoners weinig of niet sport of beweegt. Zeker voor inwoners die verminderd zelfredzaam zijn, bijvoorbeeld vanwege een zichtbare- of niet zichtbare beperking. Wethouder Herriët Brinkman laat weten dat het van groot belang is dat hier verandering in wordt aangebracht. “We willen bewegen en sporten toegankelijk maken voor alle doelgroepen. Denk ook aan inwoners met andere culturele achtergronden en mensen met een laag inkomen. Maar hetzelfde kan gelden voor inwoners die geen ervaringen hebben met bewegen en sporten.”

Het project maakt onderdeel uit van het sport- en beweegakkoord II ‘Staphorst in Beweging’ en gaat in oktober 2023 starten. Het projectplan is door Stichting MEE Samen in nauwe afstemming met een werkgroep geschreven. MEE Samen zet zich dagelijks in voor mensen met een beperking, zo ook in Staphorst.

Bij de start en gedurende de projectperiode worden er gesprekken gevoerd met de verschillende doelgroepen, verenigingen en dorpen over mogelijkheden, ideeën en behoefte van inclusief sporten en bewegen. Voorbeelden van activiteiten die uitgevoerd kunnen worden, zijn:

 • –  Trainingen aan sportclubs, verenigingen en bewonersgroepen over het herkennen en omgaan met
  kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking binnen sport- en beweegactiviteiten;
 • –  Ondersteuning aan verenigingen en bewonersgroepen over hoe men beweeg- en sportactiviteiten voor
  de verschillende doelgroepen kan gaan uitvoeren;
 • –  Sport maatwerktrajecten met inwoners (Sport- en beweegcoaching): Wat heeft de individuele inwoner
  nodig om (duurzaam) tot sporten en bewegen te komen;
 • –  Het organiseren van diverse activiteiten om sporten en bewegen te bevorderen en toegankelijk(er) te
  maken voor alle inwoners.
  Meer informatie is te vinden op www.staphorst.nl/staphorst-in-beweging.