Vanuit het zuiden van Europa komt de Aziatische hoornaar, een invasieve exoot, steeds vaker voor in Nederland. De Aziatische hoornaar roeit niet alleen vele bijenvolken uit, ook solitaire bijen en andere bestuivers hebben er flink onder te lijden. De biodiversiteit die in Nederland toch al onder druk staat, wordt er niet beter door. Fruittelers ondervinden grote economische schade door deze wesp. Deze hoornaars zijn agressief en de steken zijn niet ongevaarlijk.

De provincies Zeeland, Brabant en Limburg hebben er al een aantal jaren mee te maken, maar de Aziatische hoornaar komt steeds noordelijker. In augustus 2022 is er een nest in Markelo (Overijssel) vernietigd.  Recent is er een nest aangetroffen in Jubbega (Friesland).

Van het Vlaams Bijen Instituut is bekend dat het bestrijden van deze hoornaars veel makkelijker wordt als veel mensen weten hoe deze insecten en de nesten eruit zien. Hoe eerder de hoornaars herkend worden, hoe meer nesten vernietigd kunnen worden en hoe minder nesten er het volgende jaar komen. Imkers en vrijwilligers met liefde voor de natuur kunnen een grote bijdrage leveren in de strijd tegen de Aziatische Hoornaar. De bestrijding begint namelijk met het herkennen van het beestje en het opsporen van de nesten. Het vernietigen van de nesten zelf wordt door professionals gedaan. Een ieder is dus van harte welkom!

Voor imkers in deze regio is er al een voorlichtingsavond geweest. Om zoveel mogelijk mensen bewust te maken en zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de komst van de Aziatische hoornaars is er een voorlichtingsavond voor een ieder georganiseerd. Deze zal worden gehouden in De Veldschuur op 21 september 2023 om 20.00 uur. De toegang is gratis. Onder het genot van koffie/thee kunt u de presentatie volgen welke door Jos Erkens en Eilard Kronenburg, beiden imker, gegeven wordt.

Om de kosten van de avond te dekken staat er een fooienpot.

Adres: Veldschuur, Wijkweg 2 te Rouveen
Om te weten hoeveel mensen er komen graag opgeven via www.veldschuur.net of info@veldschuur.net