Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in te stemmen met een bijdrage van €7.500,- voor de inzet van de erfcoach vanuit het provinciale project Toekomstgerichte Erven in 2023. Hierdoor kunnen erfeigenaren in de gemeente Staphorst dit jaar de hulp van een erfcoach blijven inroepen.

Erfcoach
Sinds 2021 kunnen erfeigenaren in de gemeente Staphorst gebruik maken van een erfcoach, die hen kan ondersteunen bij het maken van keuzes en plannen gericht op de toekomst van hun erf. Erfeigenaren kunnen kosteloos en in alle vertrouwelijkheid bij de erfcoach terecht voor uiteenlopende vragen over de inrichting van het erf en de toekomst van het agrarische bedrijf. De inzet van erfcoaches is geregeld vanuit het provinciale project Toekomstgerichte Erven en werd tot 2022 volledig gefinancierd door de provincie. Het project zou in 2022 aflopen, maar is voortgezet vanwege alle ontwikkelingen die speelden. Wethouder Lucas Mulder: “Er komt veel af op de agrarische ondernemers in ons buitengebied. De erfcoach kan onze agrariërs helpen met het op een rijtje zetten van kansen en mogelijkheden op het erf en kijken welke stappen er gezet moeten worden.”

Provinciaal Programma Landelijk Gebied
De provincie wil de erfcoaches in 2024 gaan financieren vanuit het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Ze verwacht eind 2023 hierover meer duidelijkheid te hebben. De gemeente springt nu in de tussentijd financieel bij. Wethouder Lucas Mulder: “Erfcoaches kunnen onze agrariërs bijstaan bij keuzes en afwegingen, die gemaakt moeten worden als gevolg van nieuwe regelingen en de uitwerking van het PPLG. Ze zijn er voor de agrariër, werken onafhankelijk en weten wat er speelt in het buitengebied. Wij als gemeente streven er daarom naar om de inzet van de erfcoaches volledig te laten borgen in en financieren uit het Provinciaal Programma Landelijk gebied vanaf 2024. Op die manier kunnen de erfcoaches structureel behouden worden.”

Brede ondersteuning
Erfcoaches zijn er voor alle erfeigenaren met vragen over onderwerpen die zich afspelen op het erf en/of de toekomst van het agrarische bedrijf. Wethouder Mulder: “Door verschillende opgaven, waaronder het stikstofbeleid, komt er veel op agrarische ondernemers af. Daardoor hebben ze soms ook persoonlijke vraagstukken of zorgen, en wij vinden het belangrijk daar ook oog voor te hebben. Sinds oktober 2022 kunnen agrariërs daarom voor ondersteuning bij dit soort vraagstukken kosteloos terecht bij Hogenkamp Agrarische Coaching.”

Meer informatie over de erfcoaches en Hogenkamp Agrarische Coaching is te vinden op www.staphorst.nl