Meepraten en denken over de toekomst van het Marktplein in Staphorst? Dat kan! De gemeenteraad nodigt alle inwoners, ondernemers en organisaties uit op maandag 11 september in het gemeentehuis. Vanaf 19.00 uur zijn de deuren open en om 19.30 uur begint de avond. Deze duurt tot ongeveer 22.00 uur.

‘Een plek waar we elkaar ontmoeten’
Raadslid Meilof Troost: ”Het plein is een plek waar we elkaar ontmoeten. Waar we handelen, vieren en herinneren. Om te horen welke ideeën inwoners, ondernemers en organisaties hebben over de toekomst van het plein organiseren we deze avond.” In december stelde we als gemeenteraad een samenlevingsagenda vast, waarin ze aangaven welke onderwerpen de raad graag samen met de inwoners wil oppakken. Het Marktplein is een van deze onderwerpen.

Praat en denk mee!
Tijdens de avond zijn er verschillende gesprekstafels waar mensen kunnen aanschuiven om mee te denken en te praten. Zo is er een tafel over het ‘Gebruik’: Hoe gebruiken we het plein? Aan welke functies voor het plein moeten we denken? En hoe willen we het plein in de toekomst blijven gebruiken?
Een Tafel ‘Cultuur en Historie’: De gemeente Staphorst is uniek! Hoe laten we dit terugkomen op het plein? Tafel ‘Beeld en sfeer’: Welke sfeer moet het plein oproepen? En hoe vatten we dit in de vormgeving van het plein? Zijn er mooie voorbeelden?

Tafel ‘Plek in Staphorst’: Het plein ligt centraal in Staphorst. Hoe kan het plein ook het gebied rondom het plein versterken? En omgekeerd? Is daar nog iets voor nodig?
Tafel ‘Het proces’: Er is nog geen plan. Zijn er tips hoe we het opwaarderen van het plein met elkaar kunnen aanpakken? Waar moet aan gedacht worden? En welke rol wilt u bijvoorbeeld hierin?

Tafel ‘Anders’: Misschien zijn er ook wel onderwerpen die niet bij de bovenstaande gesprekstafels aan de orde komen, maar wel genoemd moeten worden. Dan kan dat bij deze gesprekstafel ingebracht worden.

Iedereen welkom!
Burgemeester Jan ten Kate: “Er is nog geen plan en het plein is van ons allemaal, daarom horen we als gemeenteraad graag zoveel mogelijk ideeën. En natuurlijk ook waar we rekening mee moeten houden. We hopen daarom ook veel mensen op maandag 11 september te mogen ontmoeten. Van harte welkom!”

Foto © René Admiraal