We zijn het gemeentehuis aan het verbouwen. Hiermee werken we toe naar een duurzame en moderne (werk)omgeving. De laatste fase is aangebroken. Vanaf 5 juni werken we aan de herinrichting van de ontvangstruimte, publieksbalies en trouwzaal. Tot en met eind juli bent u op afspraak welkom via de tijdelijke hoofdingang. Deze vindt u aan de rechterzijde van het gemeentehuis. Daar is een receptie met tijdelijke balies gecreëerd. Alle werkzaamheden worden naar verwachting rond de zomerperiode afgerond.

“De verbouwing verloopt voorspoedig, ruim volgens planning en zoals begroot”, aldus wethouder Lucas Mulder. In januari is een hoofdaannemer uit Staphorst samen met onderaannemers gestart met de tweede fase. Zij hebben vanuit de aanbesteding opdracht gekregen om het gemeentehuis te verduurzamen en de werkomgeving te moderniseren. “We zijn tot nu toe tevreden over de aanpassingen en kijken uit naar in gebruik name van het gemeentehuis”.

De werkzaamheden zijn nodig om te voldoen aan wetgeving rondom verduurzaming, voor een goede dienstverlening naar inwoners en modernere werkomgeving voor medewerkers. Verder laat wethouder Lucas Mulder weten: “We zíen al dat de nodige verduurzamingsmaatregelen effect hebben op de energierekening. En hopen dat we met aanpassingen in de verlichting (vervangen door Led verlichting) en de komst van zonnepanelen verder zorg dragen voor een duurzamer gemeentehuis”.

Vier fases van verbouwen
De interne verbouwing in het gemeentehuis is verdeeld in 4 fasen. Fase 1 (rechterzijde gemeentehuis) is eind maart opgeleverd. Daarna zijn we direct doorgegaan naar fase 2 (linkerzijde gemeentehuis). Medio mei zijn we gestart met fase 3 (bovenverdieping) en vanaf 5 juni werken we aan fase 4 (ontvangsthal, balies en trouwzaal). Met de verbouwing is het zo geregeld dat het gemeentehuis open kan blijven gedurende de werkzaamheden. Eerder lieten we al weten dat bruidsparen de zomerperiode kunnen uitwijken naar het museum in Staphorst.

Open huis
Na de verbouwing stellen we graag onze deuren open. Zodat inwoner(s) een kijkje kunnen nemen in de vernieuwde omgeving. Een uitnodiging volgt na de zomer.