Het zijn niet alleen de karakteristieke boerderijen langs de streek in Staphorst en Rouveen die uniek zijn, ook het achter de boerderijen liggende slagenlandschap met houtsingels is bijzonder. Boerderijen en landschap zijn dan ook in samenhang met elkaar ontstaan. De ontginning startte in de Middeleeuwen en nam eeuwen in beslag.

Vanaf het Zwarte Water schoven de boerderijen  langzaam op in het landschap tot waar ze  nu liggen. Als er genoeg land was ontgonnen, werd het eigendom vaak in de lengte gesplitst zodat meerdere zonen of dochters een eigen boerderij konden krijgen. Zo ontstonden soms kilometerslange, smalle percelen gescheiden door elzensingels. De boerderijen werden soms achter elkaar gebouwd als er niet genoeg ruimte meer was om ze naast elkaar te plaatsen. En zo ontstond een unieke bebouwingslint te midden van een prachtig cultuurlandschap.

Elzensingels zijn in de afgelopen decennia vaak gekapt omdat ze niet meer passen in de bedrijfsvoering van een modern boerenbedrijf. Hiermee dreigde een belangrijk landschapselement te verdwijnen. Gelukkig zijn er de laatste tijd veel boeren en particulieren die zich inspannen om ze te behouden of zelfs weer terug te brengen op plaatsen waar ze verdwenen zijn.

Boerderijstichting Staphorst organiseert op zaterdagmiddag 29 april een middag met het cultuurlandschap als thema. Hoe kunnen we ons inzetten om het waardevolle cultuurlandschap rondom onze boerderijen zo goed mogelijk te beheren? En hoe is het eigenlijk ontstaan? Deze interessante middag zal gehouden worden op het erf van Gerard Krale, Oude Rijksweg 272, 7954 DS Rouveen. Gerard Krale is gespecialiseerd in streekeigen houtproducten voor buitentoepassing.

Inleiders op deze middag zijn Erik van den Berg en Jan ten Hove. Erik van den Berg is adviseur Cultuurhistorie en Landschap en momenteel bezig met het schrijven van een landschapsbiografie over de Olde Maten in opdracht van de gemeentes Zwartewaterland en Staphorst. Hij zal ons meenemen in de landschapsgeschiedenis van onze omgeving. Thema’s als de veenontginning, erfdeling en ruilverkaveling zullen hierbij onder andere aan bod komen.

Jan ten Hove is landschapsdeskundige en onder andere adviseur voor de Stichting Groene en Blauwe Diensten die particulieren ondersteunt met subsidie om waardevolle landschappelijke elementen te kunnen behouden en beheren. Jan ten Hove zal een rondleiding geven over het terrein van Gerard Krale waar oude elzensingels zijn hersteld. Tijdens de rondleiding zal hij uitleg geven over de betekenis van het landschap van Staphorst en Rouveen, over de aanleg of herstel van elzensingels en andere landschapselementen en het beheer hiervan.

Aanvang van de bijeenkomst is 14:00 uur. Inloop vanaf 13:30 uur. De toegang is vrij voor alle belangstellenden.

Boerderijstichting Staphorst

Wat is de Boerderijstichting Staphorst? Boerderijstichting Staphorst zet zich in voor het behoud van de karakteristieke boerderijen in de gemeente Staphorst in de breedste zin van het woord. De stichting wil samen met bewoners en eigenaren cultuurhistorische initiatieven ontwikkelen of ondersteunen. De stichting adviseert en treedt op als verbinding tussen burger en overheid.