Voor u ligt de zesde nieuwsbrief over de nieuwe woonwijk Rouveen Zuid. In deze nieuwsbrief leest u wat op dit moment de stand van zaken is.

Terugblik kavelverkoop
Tot en met 17 februari 2023 konden mensen zich inschrijven voor een bouwkavel in Rouveen Zuid – Fase 1. Op 21 februari heeft Notariaat Ritsma uit Staphorst de kavels via een loting toegewezen. Helaas hebben niet alle inschrijvers een kavel van hun voorkeur kunnen krijgen. De notaris heeft daarom ook een reservelijst opgesteld.

Na de loting waren er 21 bouwkavels over, die niet als eerste voorkeuren zijn opgegeven. Het gaat om bouwkavels voor twee-onder-één-kap woningen en bouwkavels voor vrijstaande woningen. Er zijn geen bouwkavels voor rijwoningen meer beschikbaar.

De mensen op de reservelijst krijgen de kans om te kiezen uit de nog beschikbare bouwkavels. Dit proces loopt nu nog.

Wilt u ook wonen in Rouveen Zuid – Fase 1?
Heeft u zich in februari niet ingeschreven voor een bouwkavel, maar wilt u toch graag in de nieuwe woonwijk wonen? Stuur dan een e-mail naar: WoningbouwRouveen@staphorst.nl

Er hebben zich al meerdere mensen gemeld.

Als er na het doorlopen van de reservelijst nog bouwkavels beschikbaar zijn, dan bieden wij deze kavels opnieuw te koop aan. Mensen die zich per e-mail hebben aangemeld krijgen hier persoonlijk bericht van.

Huurwoningen in Fase 1
In de eerste fase van de nieuwe woonwijk komen 10 rijwoningen die verhuurd worden door Woonstichting VechtHorst. Heeft u interesse om een rijwoning te huren? Dan kunt u zich inschrijven als woningzoekende via:

www.vechthorst.nl

Bouwrijp maken
De eerste fase van de nieuwe woonwijk wordt in opdracht van de gemeente bouwrijp gemaakt. Het terrein wordt dan geschikt gemaakt voor de bouw van de woningen. U kunt hierbij denken aan de aanleg van wegen en riolering. Het bouwrijp maken wordt uitgevoerd door een aannemer. In april 2023 wordt duidelijk welke aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren.

De nieuwe straatnamen zijn bekend
De nieuwe straatnamen in Rouveen Zuid – Fase 1 zijn: Bokslootweg, Veenmossteeg, Gagelsteeg, Zeggesteeg en Blauwgrassteeg. Op de afbeelding op de volgende pagina ziet u welke straat welke naam heeft.

Meer informatie?
Meer informatie leest u op:

www.staphorst.nl/rouveen-zuid

Fase 2: versnelling sociale woningbouw
Binnen de gemeente is er krapte op de woning- markt. Er is behoefte aan sociale woningbouw voor diverse doelgroepen, waaronder starters. De gemeente wil hier samen met Woonstichting VechtHorst graag iets aan doen. In aanvulling op de 10 huurwoningen in Fase 1 worden er daarom ook zo snel mogelijk sociale huurwoningen in Rouveen Zuid – Fase 2 gebouwd.

De sociale huurwoningen worden versneld gerealiseerd. De ontwikkeling van de volledige tweede fase wordt pas later opgepakt.

Op dit moment kunnen wij nog niet vertellen om hoeveel huurwoningen het gaat en waar de woningen precies komen te staan. Dit wordt de aankomende periode verder uitgewerkt.