Als medewerker van Univé van Univé Stad & Land mogen wij ieder jaar € 250,- doneren aan een lokaal goed doel naar keuze, passend bij de gedachte: samen, dichtbij, doen. Met 9 collega’s hebben wij gezamenlijk gekozen voor project herinrichting Belevingspad van de Boswachterij Staphorst en hierdoor een donatie kunnen geven van in totaal € 2.250,-.

De financiering aan het Staatsbosbeheer door het rijk voor recreatieve voorzieningen is sinds 2012 komen te vervallen en is gedelegeerd naar de Provincie. Het Provincie heeft wel middelen beschikbaar gesteld voor het beheer en onderhoud van de natuur, maar voor het recreatief gebruik is dat een ander verhaal. Staatsbosbeheer krijgt een kleine bijdrage voor het openstellen van het gebied, maar dit is lang niet toereikend om alle elementen beschikbaar te houden.

Hierdoor is er niet veel meer over van het in 1999 aangelegde Belevingspad. Staatsbosbeheer heeft nu een project opgestart om het Belevingspad nieuw leven in te blazen, dit gebeurt in fasen.  De favoriete kabelbaan wordt voor de zomervakantie nog vervangen door een langere kabelbaan.  E.e.a. wordt aangevuld met een vogelnestschommel en een rolstoel wipwap.  Verder is er nu al een insectenhotel, waterspeelplaats, beestjesmuur, bloemenweide en houten insecten sculpturen.  Verder zijn er nog plannen voor een zitatrium met boomxylofoon.

Voor de financiering van de herinrichting is Staatsbosbeheer dus afhankelijk van subsidies en donaties. Met onze donatie dragen wij ietwat bij aan dit mooie project, zodat iedereen kan genieten van een mooie buitennatuur in de Boswachterij Staphorst