Ondernemers in de gemeente Staphorst hebben deze week een verzoek gekregen om een enquête in te vullen over de bereikbaarheid van hun bedrijf met het OV. Met de resultaten wil de gemeente de behoeften en verwachtingen van de ondernemers bundelen en de wensen kenbaar maken bij de provincie Overijssel.

Bereikbaarheid bedrijventerrein
Wethouder Herriët Brinkman: “Wij liggen als Staphorst prachtig aan de spoorlijn Meppel-Zwolle, maar hier profiteren we helaas niet van. De stemmen voor een station in Staphorst worden luider, maar hij ligt er zeker nog niet. En het busvervoer is en blijft voor ons belangrijk.” Brinkman geeft aan de verantwoordelijke de provincie Overijssel is. De gemeente kan haar wensen echter wel kenbaar maken bij de provincie en daarnaast kijken welke initiatieven zij zelf kan ontplooien.

De gemeente vraagt daarom nu aan de ondernemers om aan te geven wat zij van het Openbaar Vervoer vinden. Brinkman: “We hebben de hulp van de ondernemers hard nodig en horen graag hun mening over de bereikbaarheid van hun bedrijf met het OV en op welke manier dit verbeterd zou moeten worden. Met de resultaten willen we vooral ook kijken wat we zelf kunnen ontwikkelen om de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen juist ook op de korte termijn te verbeteren. Want een nieuw aan te leggen station of een verbeterde route van lijn 40 zijn trajecten die lang duren en waar we zelf als gemeente beperkte invloed op hebben.”

Samen sterker
Ondernemers hebben twee weken de tijd om de vragenlijst in te vullen. Daarna worden de uitkomsten verwerkt. Wethouder Brinkman nodigt ondernemers van harte uit om de enquête in te vullen: “Onze stem bij andere partners zoals de provincie wordt sterker wanneer we met onderbouwde cijfers komen. Samen voor een nóg beter bereikbaar Staphorst.”