U wordt uitgenodigd voor de jaarvergadering van Landmans Welvaart op DV donderdag 16 Februari 2023 om 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering (zie landmanswelvaart.nl )
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming nieuwe kascommissie
 8. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar: K. Coster en Mulder

      9. Presentatie door Veiligheidsregio IJsselland

Een veilig landelijk gebied
Politie, brandweer en gemeente zetten zich in voor een veilig landelijk gebied. Hoe kunt u voorkomen dat criminelen misbruik van uw bedrijf maken? Ook onderwerpen als landbouwverkeer, het gebruik van gevaarlijke stoffen en het voorkomen en bestrijden van branden op boerderijen komt aan de orde.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Locatie: SJOS, Ebbinge Wubbenlaan 57, Staphorst
Datum: donderdag 16 Februari 2023
Tijd: 20.00 uur

 • Bij voorkeur sturen wij de uitnodiging per mail, doorgeven mailadres kan via bestuur@landmanswelvaart.nl
 • Van harte welkom. Uiteraard ook nu weer koffie in de pauze en na afloop onder het genot van een hapje en drankje gezellig bijpraten.
 • De laatste vergadering van dit winterseizoen is gepland op D.V. 14 Maart