Op 16 februari 2022 hoopt Landmans Welvaart haar jaarvergadering te houden.

De vergadering wordt gehouden in het SJOS-gebouw, Ebblinge Wubbenlaan 57 en begint om 20:00 uur. Na het officiële gedeelte van de vergadering komt een afvaardiging van de brandweer en de politie aan het woord met als thema’s:

Een veilig landelijk gebied
Politie, brandweer en gemeente zetten zich in voor een veilig landelijk gebied. Aan de orde komen o.m.: hoe kun je voorkomen dat criminelen gebruikmaken van uw bedrijf? Waar moeten we bijvoorbeeld aan denken wanneer u een leegstaande schuur verhuurd? Ook l het andbouwverkeer, het gebruik van gevaarlijke stoffen en het voorkomen en bestrijden van branden op boerderijen komen aan de orde.

Speciaal nummer voor agrariërs
Daarnaast vertelt de gemeente over de samenwerking met Hoogenkamp Agrarisch Coaching. Door de verschillende opgaven, waaronder het stikstofbeleid is de druk op de agrarische sector hoog. Samenwerking met Hoogenkamp geeft agrariërs in de gemeente Staphorst de mogelijkheid om hun zorgen met een relatieve buitenstaander, die wel op de hoogte is van de materie te delen. Zij kunnen hiervoor kosteloos bellen. Telefoonnummer: 085-0 64 5591