De afgelopen tijd hebben we 8 bijeenkomsten gehad met een groep volwassenen die hun leefsituatie wilden verbeteren. Deze groep was georganiseerd door Stichting Welzijn Staphorst en de Kern Maatschappelijk werk. Onderwerpen als meer voor jezelf op kunnen komen, omgaan met kritiek, nee zeggen en fysieke weerbaarheid zijn aan de orde gekomen. De deelnemers waren tevreden over de training en ieder heeft een stap vooruitgezet. ‘’ik blijf rustig en benader iemand anders’’, ‘’ik heb geleerd van onderlinge gesprekken’’, ik ben me meer bewust van mijn handelen en heb een positiever gevoel’’ zijn uitspraken van deelnemers n.a.v. de training.

Assertiviteitstraining voor jong volwassenen

Begin februari willen we een volgende assertiviteitstraining starten voor jongeren /  jongvolwassenen in de gemeente Staphorst die willen werken aan hun assertiviteit. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur. De bijeenkomsten zijn op een vaste avond per week. Aan de orde komen onderwerpen als een praatje maken, wensen uiten, nee zeggen, kritiek geven en reageren op kritiek, boosheid uiten en complimenten geven. De training is bedoeld voor jongeren / jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 30 jaar.

Welke resultaten kunt u verwachten?

Deelnemers geven aan dat ze positiever over zichzelf denken en meer zelfvertrouwen hebben gekregen. Ze kunnen beter reageren op situaties die ze meemaken.

Meer informatie:

Is uw belangstelling gewekt, wilt u zich aanmelden of meer weten? U kunt contact opnemen met Nanda Knol van Stichting Welzijn Staphorst (n.knol@sws-staphorst.nl 06-49399366) of Esther Flipsen van maatschappelijk werk de Kern (e.flipsen@stdekern.nl).