VluchtelingenWerk Nederland, locatie Staphorst, komt graag in contact met vrijwilligers.

Als vrijwilliger zet u zich in bij de begeleiding van Vluchtelingen in Staphorst en omgeving. Vluchtelingen vestigen zich op aangeven van het COA (Centrale Opvang Asielzoekers) in ons dorp. Deze mensen worden ook wel statushouder genoemd. Deze nieuwkomers bouwen na hun vlucht, een nieuw bestaan op en werken aan zelfredzaamheid. Zij volgen een verplicht traject naar inburgering. Naast deze scholing bereiden zij zich voor op integratie. In deze periode hebben zij ondersteuning en begeleiding nodig. Als vrijwilliger sluit u zich bij VluchtelingenWerk aan. U mag zich in het werk als maatschappelijk begeleider gesteund voelen door deze professionele organisatie. Zo ontstaan mogelijkheden vanuit een gezamenlijk referentiekader samen te werken aan inburgering.

VluchtelingenWerk vraagt 2 a 3 dagdelen per week van uw tijd en biedt naast een kleine vergoeding voor uw inspanningen veel achtergrondinformatie over andere culturen en een leerlijn waarvan u gratis gebruik maakt.
Helpt u mee met inburgeren van Vluchtelingen?
Meld u dan aan.
Staphorst@VluchtelingenWerk.nl
Tel: 0657722159