De SGP-jongeren uit Staphorst hielden op 22 juni, samen met de gemeente Staphorst, voor het eerst sinds drie jaar (corona maatregelen) weer een Kindergemeenteraad. Onder leiding van burgemeester Ten Kate gingen leerlingen van de Christelijke Nationale School Staphorst (CNS), de Dr. Maarten Lutherschool en de Koning Willem Alexanderschool met elkaar in debat over de vraag of er wel of niet een kazerne in Staphorst gebouwd zou moeten worden.

Kindergemeenteraad
In 2017 werd voor het eerst de kindergemeenteraad gehouden. Het doel van de Kindergemeenteraad is om kinderen al vroeg kennis te laten maken met democratische besluitvorming, bijvoorbeeld door hen mee te laten denken over de inrichting van hun eigen speel- en leefomgeving. Dat bevordert de bewustwording en overbrugt de kloof tussen politiek en jonge burgers. Alle scholen worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Wedstrijd
De standpunten van de verschillende fracties waren duidelijk; er was één fractie tegen een kazerne, één fractie was een voorstander van een kazerne en er was een fractie die nog twijfelde. Na een goed debat werd er gestemd: 7 kinderraadsleden stemden tegen de komst van een kazerne, 6 voor de komst.
Het debat ging weliswaar over een fictief onderwerp, maar de discussie was er niet minder om. Het debat werd dan ook beoordeeld door een jury, bestaande uit de oud-raadsleden Jacob Spiker en Lubbert Talen. Zij reikten een beker uit aan de fractie die het beste het debat voerde en haar standpunten verdedigde.

Toekomstige raadsleden
Uiteindelijk koos de jury voor de partij voor de Veiligheid van de CNS. De jury oordeelde dat de drie leerlingen van deze school, Hanna, Lieke en Elin, goed begrepen waar het om draait bij een debat: je standpunt goed verwoorden, goed luisteren naar de andere fracties, heldere vragen stellen en duidelijke antwoorden geven. Burgemeester Ten Kate sprak over een goed debat tussen de fracties van de Kindergemeenteraad en zag voor sommige leerlingen een mooie toekomst in de raad van Staphorst.

Op donderdag 29 juni gaan wederom drie scholen met elkaar in debat.

Vanwege de verbouwing van de raadzaal werd de kindergemeenteraad dit jaar in d’Olde Skoele gehouden.