Uw kind altijd al voor willen lezen in het Staphorster dialect?’, het prentenboekje ‘De dörsmesiene’ helpt u de lokale taal levend te houden. Ook maakt uw kind kennis met een stukje verdwenen plaatselijke cultuur. Het boekje – 34 blz., geheel in kleur, ISBN 978-90-826233-6-9 – is geschreven en getekend door G.J. Westhoff. Hebt u interesse, dan is het voor  € 8,95 verkrijgbaar bij de lokale boekhandels in Staphorst, in groep 8 op de Prins Mauritsschool (buiten de schooltijden) en via https://www.westhoffboeken.nl/.

Het prentenboekje bevat korte teksten en tekeningen waarbij u als oudere ook zelf uitgebreid kunt vertellen over het rogge maaien en dorsen van weleer. Het verhaal van maaien met zeis en maaibalk, het binden tot bossen, de miete, het dorsen met de dorsstok, de Lanz Bulldog, het gebeuren op en rond de dorsmachine en het opruimen van het erf worden aan het eind afgesloten met een gedekte Staphorster tafel en de uitnodiging ‘Eet ie oek een appie mit?’ De tekst is in het Staphorster dialect, maar ieder die het Nedersaksisch beheerst kan het natuurlijk voorlezen in zijn of haar eigen streektaal. Daar­naast is het voor de niet-dialect sprekers voorzien van Nederlandse ‘ondertiteling’.

Het boekje is gebruikt tijdens de Staphorstdag die afgelopen najaar op de Prins Mauritsschool te Staphorst gehouden werd. Op die dag trokken een heel aantal moeders en ook enkele vaders de dracht nog weer eens aan. Velen van hen droegen het Stapperst goed zelf als kind nog gewoon. Dit initiatief had mede plaats vanuit de gedachte dat het toch wel mooi is om de kle­derdracht op de een of andere wijze niet helemaal te laten verdwijnen. Een gezamenlijke les­morgen op de school bracht het oude kleurrijke Staphorst weer even tot leven. De Staphorstdagen op school staan in het teken van taal en cultuur.

Het taaldeel gebeurde dit jaar met het boekje over de dorsmachine. Dit lazen (groot)ouders aan de kinderen voor. Ook bleek dat veel leerlingen zelf het Staphorsters nog prima beheersen. Het boekje is vervolgens verder door­ontwikkeld en verschijnt nu in druk. In aansluiting op de lesmorgen op de Prins Mauritsschool kreeg ieder gezin dat kinderen op deze school heeft via school een exemplaar van het prentenboek.