U wordt uitgenodigd voor de vergadering van Landmans Welvaart op DV donderdag 19 januari 2023 om 20.00 uur.

De heer Andries Huisman van Farmin BV uit Gorredijk is uitgenodigd. Farmin wil boeren helpen om de kringloop KOE->MEST->GEWAS->KOE te optimaliseren. De presentie gaat dan ook over:

Stikstof en mestverrijking

Agenda:

  1. Opening
  2. Notulen
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Presentatie
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

Locatie:           SJOS, Ebbinge Wubbenlaan 57, Staphorst
Datum:           donderdag 19 Januari 2023
Tijd:                20.00 uur

Namens het bestuur,

  • De notulen van de vorige vergadering kunt u vinden op landmanswelvaart.nl
  • Bij voorkeur sturen wij de uitnodiging per mail om onze vrijwillige postbezorgers te ontlasten. Mailadres doorgeven kan via landmanswelvaart@gmail.com
  • Van harte welkom. Uiteraard ook nu weer koffie in de pauze en na afloop onder het genot van een hapje en drankje gezellig bijpraten.

De jaarvergadering is gepland op D.V. 16 februari 2023