Geachte leden, adviserende leden, sponsoren en andere betrokkenen bij de vereniging ‘Landmans Welvaart’,

Na intern beraad en in overleg met onze erevoorzitter, burgemeester Ten Kate, is besloten alle activiteiten rond het honderdjarig bestaan van onze vereniging opnieuw uit te stellen.

De reden hiervan is de recente ontwikkeling van het coronavirus in onze gemeente. Meerdere leden van onze vereniging  zijn door het virus aangetast; sommigen moesten zelfs in het ziekenhuis worden opgenomen.

Met het oog daarop worden de geplande activiteiten op 5 en 6 november voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dit houdt tevens in dat de overhandiging van het jubileumboek ‘En de boer, hij ploegde voort’ aan de commissaris van de Koning op een later tijdstip zal plaatsvinden.

De verspreiding van de jubileumuitgave onder leden en belangstellenden zal eveneens later plaatsvinden. Degenen die hebben ingetekend op een of meer exemplaren van  het jubileumboek of nog willen in tekenen zullen het boek ook op een later tijdstip ontvangen.

Als bestuur wensen wij een ieder in zijn omstandigheden Gods onmisbare zegen toe.

Wij hopen dat de geplande activiteiten op een later tijdstip alsnog kunnen plaatsvinden.

Namens het bestuur,

K. Slager, voorzitter                                                               H. Mulder, secretaris

Staphorst, oktober 2021