Er is een incident en je bent bezorgd of een familielid of bekende hierbij betrokken is. Je kunt hem of haar niet bereiken. Op dat moment kun je bellen naar Verwantencontact via 088 – 269 00 00.

Verwantencontact is een hulpmiddel van de overheid en wordt ingezet bij incidenten waarbij veel slachtoffers zijn gevallen of veel mensen ongerust zijn. Via dit telefoonnummer worden ongeruste verwanten geïnformeerd over hun naasten. Gemeenten, veiligheidsregio’s, geneeskundige zorg en politie werken samen binnen Verwantencontact.

Als je belt naar Verwantencontact, dan krijg je een medewerker van de frontoffice aan de telefoon. Dit is een getrainde medewerker van de ANWB Alarmcentrale in Assen en zij noteert welke persoon je zoekt en zet dat in het informatiesysteem voor de backoffice. De medewerker van de backoffice werkt vanuit de landelijke meldkamer in Driebergen. Zij verzamelt gegevens van slachtoffers in ziekenhuizen en mortuaria en checkt of de gegevens overeenkomen met de personen waarnaar de verwanten op zoek zijn. De medewerker van de backoffice neemt contact met je op zodra je naaste is gevonden.

Is de persoon die je zoekt overleden, dan zorgt Verwantencontact dat de politie je zo snel mogelijk informeert. Ook als je naaste niet gevonden is, belt Verwantencontact je terug over de verdere aanpak. Blijf in tussentijd altijd zelf proberen om in contact te komen met je familielid of bekende. Verwantencontact houd je op de hoogte totdat duidelijk is waar je naaste zich bevindt.

Eerder hierover verschenen